• آدرس : تهران، خیابان مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، پلاک ۲۱۰، طبقه 1
  • آدرس : تهران، خیابان مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، پلاک ۲۱۰، طبقه 1

وکیل مهریه در تهران

وکیل مهریه در تهران : جنبه‌های حقوقی مرتبط با مهریه

مهریه یکی از مسائل حقوقی مهم در حوزه خانواده است که در طلاق یا جدایی زن و مرد مورد بحث قرار می‌گیرد. وکیل مهریه یا وکیل خانواده، وکیلی است که تخصص و تجربه لازم در زمینه مسائل مهریه و امور خانوادگی دارد و به مشتریان خود در این زمینه‌ها مشاوره و کمک حقوقی ارائه می‌دهد.

وظایف وکیل مهریه:

مشاوره حقوقی: وکیل مهریه باید به موکل خود در زمینه حقوق مرتبط با مهریه مشاوره دهد. او باید اطلاعات لازم را درباره قوانین مربوطه و رویه‌های قضایی کسب کند و به موکل خود راهنمایی کند که چگونه درخواست مهریه را ارائه کند و از حقوق خود بهره‌مند شود.

نمایندگی قضایی: وکیل مهریه می‌تواند به عنوان نماینده حقوقی موکل در دادگاه‌ها و جلسات قضایی حضور پیدا کند. او به عنوان وکیل موکل در دادگاه، لایحه دفاعیه را به صورت متخصصانه بیان می‌کند و تلاش می‌کند تا بهترین نتیجه ممکن را برای موکل خود به دست آورد.

تنظیم اسناد حقوقی: وکیل مهریه می‌تواند به موکل در تنظیم اسناد حقوقی مرتبط با مهریه کمک کند. این اسناد شامل توافق‌نامه‌های مهریه، مدارک مالی و سایر اسناد مرتبط می‌شود. وکیل مهریه باید این اسناد را با دقت تهیه و بررسی کند تا حقوق و منافع موکل را حفظ کند.

مذاکره و تسویه: وکیل مهریه می‌تواند در مذاکرات میان طرفین حاضر شده و سعی کند تا به توافقی قابل قبول برسد. هدف او این است که بهترین نتیجه ممکن را برای موکل خود به دست آورده و از نیازها و حقوق او محافظت کند. در صورت توافق، وکیل مهریه می‌تواند به تنظیم توافق‌نامه‌های لازم بپردازد.

نظارت بر اجرای تعهدات: وکیل مهریه مسئول نظارت بر اجرای تعهدات مالی مهریه است. او باید اطمینان حاصل کند که طرفین به درستی تعهدات مالی را اجرا می‌کنند و هرگونه نقض قوانین یا توافقات را پیگیری کند. در صورتی که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند، وکیل مهریه باید اقدامات حقوقی مناسب را به منظور حفظ حقوق موکل انجام دهد.

مطالعه بیشتر: وکیل طلاق در تهران 

مواد مطروحه در قانون مدنی در خصوص مهریه:

وکلای مهریه دادورزان معین از بهترین وکلای مهریه در تهران هستند. آنها به صورت تخصصی در زمینه پرونده‌های مهریه فعالیت دارند. بهترین وکیل مهریه در تهران با تجربه و دانش حرفه‌ای خود, در زمانی سریع‌تر پرونده مهریه را پیگیری می‌کنند.

ماده ۱۰۷۸:
هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.
ماده ۱۰۷۹:
مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.
ماده ۱۰۸۰:
تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده ۱۰۸۱:
اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.

وکیل مهریه در تهران

مواد قانونی مالکیت زن بر مهریه

ماده ۱۰۸۲:
به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره: چنان چه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه‌ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد. محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
ماده ۱۰۸۳:
برای تأدیه‌ی تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.
ماده ۱۰۸۴:
هر گاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.

ماده ۱۰۸۵:
زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۰۸۶:
اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع‌ذلک حقی که برای مطالبه‌ی مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده ۱۰۸۷:
اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
مواد قانونی عدم تعلق مهریه به زن
ماده ۱۰۸۸:
در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهری نیست.
ماده ۱۰۸۹:
ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.

مواد مالکیت زن بر مهریه

ماده۱۰۹۰ :
اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.
ماده ۱۰۹۱:
برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

ماده ۱۰۹۲:
هر گاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.
ماده ۱۰۹۳:
هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۹۴:
برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.
مواد قانونی مهریه در عقد موقت
ماده ۱۰۹۵:
در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده ۱۰۹۶:
در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
ماده ۱۰۹۷:
در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
ماده ۱۰۹۸:
در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.
ماده ۱۰۹۹:
در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.

ماده ۱۱۰۰:
در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید.
ماده ۱۱۰۱:
هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.

وکیل مهریه

استرداد هدایای نامزدی و عقد

آيا در صورت بر هم خوردن نامزدي، امكان پس گرفتن هديه‌هايي كه بين زن و مرد رد و بدل شده است وجود دارد؟

هديه‌هايي كه در دوران نامزدي بين طرفين رد و بدل مي‌شود، به دو دسته كلي قابل تقسيم هستند:

  • هديه‌هاي دسته اول، هديه‌هاي مصرف شدني هستند از جمله خوراكي و عطر و …. كه ماهيت آنها به

گونه‌اي است كه با گذشت زمان و به مرور و يا در آن واحد مصرف مي‌شود.

  • هديه‌هاي دسته دوم، هديه‌هاي مصرف نشدني هستند كه در اثر استفاده از بين نمي‌روند و باقي مي‌ماند از جمله زيور‌آلات ، سكه و ساعت و …

براي تشخيص اينكه آيا هديه‌هايي كه طرفين در دوره نامزدي به يكديگر داده‌اند قابل استرداد هست يا نه. وکیل مهریه در تهران در این مورد می‌گوید: بايد توجه كنيم كه هديه‌ها مصرف شدني بوده يا مصرف نشدني. هديه‌هايي كه ماهيتاٌ مصرف شدني هستند قابل استرداد نيستند اما هديه‌هايي كه ذاتاٌ در دسته اقلام مصرف نشدني قرار مي‌گيرند.

در صورتي كه عين هديه موجود باشد، قابل استرداد مي‌باشد. اگر عين آن هديه موجود نباشد، شخص هديه دهنده مي‌تواند طرح دعوا نمايد و از طريق دادخواست، قيمت هديه را مورد مطالبه قرار دهد. بايد توجه داشت قيمتي كه در چنين حالتي مورد مطالبه قرار مي‌گيرد، قيمت زمان مطالبه است. وکیل مهریه در تهران در مورد اقلامي كه فاميل به طرفين هديه داده‌اند بايد گفت كه اين هديه‌ها تابع قوانين هديه مي‌باشد, اين اقلام نيز قابل استرداد است.

مطالبه هدایای نامزدی و عقد

اگر نامزدي به دليل فوت يكي از طرفين بهم بخورد و عين هديه‌ها موجود باشد، طرف مقابل مي‌تواند عين هديه‌ها را پس بگيرد. در صورتیکه عين هديه‌ها موجود نباشد، طرف مقابل نمي‌تواند قيمت هديه‌ها را مورد مطالبه قرار دهد. بنابراين چنانچه بر هم خوردن نامزدي به علتي به غير از فوت يكي از طرفين باشد. در صورت موجود نبودن عين هديه‌هاي مصرف نشدني، قيمت آن هديه‌ها از سوي طرف مقابل، قابل مطالبه مي‌باشد. اگر بر هم خوردن نامزدي به علت فوت يكي از طرفين باشد، در صورت موجود نبودن عين هديه‌هاي مصرف نشدني، قيمت آن از جانب طرف مقابل، قابل مطالبه نمي‌باشد. مگر اينكه عين هديه موجود باشد كه در اين صورت، عين قابل استرداد است.

در نتیجه، وکیل مهریه نقش بسیار مهمی را در ارائه مشاوره حقوقی، نمایندگی قضایی، تنظیم اسناد حقوقی، مذاکره و تسویه، و نظارت بر اجرای تعهدات مالی دارد. او در تمام مراحل مرتبط با مهریه، از حقوق و منافع موکل خود دفاع می‌کند و به او کمک می‌کند تا دریافت حقوق مهریه مناسبی داشته باشد.