• آدرس : تهران، خیابان مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، پلاک ۲۱۰، طبقه 1
  • آدرس : تهران، خیابان مطهری، تقاطع میرزای شیرازی، پلاک ۲۱۰، طبقه 1

وکیل جهیزیه در تهران

وکیل جهیزیه در تهران: طبق قاون، تهیه مسکن و تهیه لوازم و وسایل زندگی برعهده شوهر می‌باشد و خانم هیچ وظیفه‌ای جهت تامین جهیزیه و وسایل زندگی ندارد. با این حال در عرف جامعه، مرسوم است که معمولا زن تمام وسایل زندگی و یا بخشی از آن را، تامین می نماید. در زمان بروز اختلاف و تصمیم زن و شوهر، به طلاق، یکی از مسائل و مشکلاتی که مطرح می‌شود. این است که زن می خواهد وسائل و لوازمی را که به عنوان جهیزیه به منزل شوهر آورده است پس بگیرد.
وکیل جهیزیه در تهران در این خصوص می‌گوید: اگر توافق و تراضی بین زن وشوهر نباشد، زن مجبور می شود که جهت پس گرفتن وسائل خود دعوای استرداد جهیزیه را مطرح نماید.
یکی از سوالات رایج در این زمینه این است که آیا زن می‌تواند بدون هماهنگی شوهر، خارج نماید؟ پاسخ این است که انجام چنین کاری توصیه نمی‌شود. زیرا ممکن است که در صورت انجام این کار شوهر ادعا کند که زن بخشی از اثاثیه و وسایل منزل را که متعلق به شوهر بوده است و جزء جهیزیه نبوده است، همراه با جهیزیه از منزل خارج کرده است. همین امر می‌تواند زمینۀ طرح شکایت احتمالی سرقت را از جانب شوهر، فراهم نماید. بنابراین بهتر است که در صورت عدم تفاهم و هماهنگی بین زن وشوهر در انتقال جهیزیه از منزل شوهر، زن اقدام به طرح داد خواست استرداد جهیزیه نماید.

مطالعه بیشتر: وکیل امور کیفری در تهران 

وکیل جهیزیه

بهترین وکیل جهیزیه در تهران

لازم به ذکر است که این داد خواست در مدت زمان کوتاهی به نتیجه می‌رسد. وکیل جهیزیه در تهران در این دادخواست سیاهۀ جهیزیه (لیست جهیزیه) که می‌تواند در ذیل آن امضای شوهر و شاهدانی نیز وجود داشته باشد, عنوان کند. یا فاکتور خرید وسایل را که به نام زن تنظیم شده است، پیوست وضمیمۀ دادخواست نماید تا مدرک اثبات ادعای او باشد.
این نکته لازم به ذکر است که اگر زن بیم آن را دارد که در فاصلۀ طرح دادخواست استرداد جهیزیه و صدور حکم شوهر جهیزیۀ او را تضییع و یا حیف و میل نماید. یا به مسکن دیگری منتقل کند، وکیل جهیزیه در تهران می‌تواند در دادخواست استرداد جهیزیه، درخواست تامین خواسته بدهد. و با پرداخت خسارت احتمالی به دادگستری، از دادگاه، درخواست تعیین، امین اموال نماید. به این ترتیب خواسته(جهیزیه) به همان صورت که هست، حفظ شده و ئر معرض تضییع و تفریط، قرار نمی‌گیرد.
نکتۀ قابل توجه دیگر این است که زن فقط می‌تواند آن بخش از جهیزیۀ خود را که عین آن، موجود است، استرداد نماید. بنابراین اگر وسیله‌ای از جهیزیه به مرور زمان و در اثر استفاده خراب شده است و یا از بین رفته است و شوهر وسیله‌ی دیگری را جایگزین آن نموده است. زن نمی‌تواند آن وسیلۀ جایگزین شده را به جای جهیزیۀ خود بردارد.

وکیل جهیزیه در تهران